Medlemskab: Nyjger.jpg                    

Går du på jagttegnskursus, kan du melde dig ind nu og være medlem gratis for hele indeværende år, og du får medlemsskab for følgende år til en meget favorabel pris. Tjek denne Power Point-præsentation og se det særlige tilbud til jer, der går på jagttegnskursus.

Som medlem af Allerød Jagtforening (forenings nr. 7741) og Danmarks Jægerforbund har man ret til at deltage i alle de aktiviteter, som foreningen tilbyder sine medlemmer. Herudover har medlemmerne desuden ret til at deltage i de aktiviteter, stævner, mesterskaber m.m., som Danmarks Jægerforbund tilbyder sine medlemmer. Vi har derfor valgt at føre en familievenlig politik, således at vi forsøger at skrue div. arrangementer sammen, som dækker denne politik.

Medlemsfordele: klik HER   

10 gode grunde til at blive medlem: klik HER  

Ændre medlemsoplysninger: Jægerforbundets hjemmeside, søg medlem

Ønsker du at blive medlem eller få yderligere oplysninger, så kontakt os på ovenstående Email eller på tlf. 48 17 06 08 eller 40 92 44 36.

Som medlem af Allerød Jagtforening er man samtidig automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund og man får bladet Jæger og et lavere kontingent. Danmarks Jægerforbund opkræver et samlet kontingent for Allerød Jagtforening og Danmarks Jægerforbund.

Opkrævning af kontingent fra Jægerforbundet sker en gang årligt med sidste betalingsfrist primo januar.

De medlemmer der ikke indbetaler kontingent til tiden modtager 2 påmindelser, herefter udmelder Jægerforbundet disse medlemmer. Der eftersendes ikke jagtblade, der skyldes for sent indbetalt kontingent. Det anbefales at tilmelde sin betaling til PBS.

Se oversigten over Allerød Jagtforenings medlemskategorier og årskontingenter nedenfor:

Man kan godt være medlem af flere jagtforeninger og dermed få flere tilbud. Et ekstra ordinært medlemskab koster kun kr. 200,00 i Allerød jagtforening.

Samlet kontingent

Kontingent 2015 Allerød Jagtforening

Kontingentet er uændret i 2015

Samlet  kontinget til Danmarks Jægerforbund og Allerød Jagtforening

Ordinært medlem

Kr. 875,00

Til og med 64. år.

Man modtager bladet Jæger. Juni / juli er  1 nummer). Bladet er på mindst 100 sider.

Juniormedlem

 (0-16 år)

Kr. 125,00

Det år man fylder 16 år, bliver man auto.   ungdomsmedlem og    modtager bladet   Jæger.

Ungdomsmedlem (16-25 år)

Kr.498,00

Til og med dit 25. år. Herefter overføres man   automatisk til ordinært medlem. Man modtager bladet Jæger.

Senior medlem   

Kr. 566,00

Fra og med det år man fylder 65 år. Man modtager   bladet Jæger

Husstandsmedlem

Kr. 431,00

Der skal være et ordinært medlem eller et senior medlem med samme adresse. Man modtager ikke Jægerbladet.

Ekstra ordinært medlem.

Kr. 200,00

Medlem af mere end en jagtforening i anden forening   med samme rettigheder som øvrige medlemmer. Man skal have sit hovedmedlemskab   i en anden lokal forening.

Støttemedlem u/jagttegn

kr. 150,00

 

Kursistmedlem

Særl. tilbud 2012-13

Kr.

0,00

Jagttegnselever kan det 1. år  blive medlem på særlige vilkår. Man   modtager bladet Jæger.

Æresmedlem

 

Modtager bladet Jæger

Direkte medlemskab af Danmarks   Jægerforbund ca. kr. 900.- + 20,+ til Jægernes Naturfond I alt ca. kr. 920,00. Her får man ikke bladet Jæger.

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/