Vildtregulering i Allerød Jagtforening

Allerød Jagtforening har indgået en aftale med Allerød Kommune om bekæmpelse og regulering af bl.a. ræve, skader, krager, mink og råger. Mink fanges i SMS fælder.

Dette er uden udgift for borgeren.

Hvis borgere i Allerød Kommune får problemer med f.eks. ræve, kan de henvende sig til kommunen, som så kontakter jagtforeningen om problemet. Vi tager kontakt til borgeren m.h.t. afværgemidler m.v. eller ved at tilbyde at opsætte en rævefælde. Når der fanges en ræv i fælden, står vi for aflivning og bortskaffelse af ræven.

Også andre vildtarter kan komme på tale f.eks. skader og krager. Æg og yngel af vore vilde fugle indgår i et vist omfang i menuen hos skader og krager. Dette er en del af naturens orden, men er bestanden af skadefuglene for stor, kan resultatet være en betydelig tilbagegang for de øvrige fuglearter. Derfor må skader og krager reguleres som skadevoldende vildt, både ved brug af skydevåben og ved fangst i fælde uden for den regulelære jagtsæson.

Du skal dog være opmærksom på, at politivedtægten fastsætter begrænsninger for brug af skydevåben i byzoner, samt at der er visse krav til udøvelsen af fældefangst, blandt andet skal fælder efterses som minimum morgen og aften.

Hvis du ønsker at benytte dig af fældefangst, men ikke selv har en fælde, kan du hente hjælp i jagtforeningen.

Miljøministeriet og Naturstyrelsen har udstedt bekendtgørelse herom.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/