Årets sommerfest, der var planlagt d. 20. juni 2017, er udsat til:  

                       Tirsdag d. 29. august 2017.

Årsagen skyldes lægelige renovering af en del bestyrelsesmedlemmer, der pågår i øjeblikket.

Der udsendes nærmere information 1 uge inden arrangementet, men ret det allerede nu i kalenderen.

 

På bestyrelsens vegne

Claes Steffensen

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/