Allerød Jagtforening - Flugtskydning på Susegården d. 19. september 2017.

Vi planlægger igen i år en tur til Skydeskolen Susegården i Sverige.

Turen finder sted: Tirsdag d. 19. september 2017

Hvor vi skal møde kl. 11:00 på Susegårdens Skjutskola AB, S-30577 Getinge. Det er ca. 100 km nord for Helsingborg ad E6 imod Halmstad. Kør fra ved afkørsel 46 og drej til højre imod Haverdal og Falkenberg. Følge vejen ca. 5 km og sving til højre i skoven imod Susegården.

Samkørsel aftales inden afrejsen.

Fra kl. 11 til 12 vil der være mulighed for undervisning, hvorefter der serveres "Pytt i Panna" til frokost. Om eftermiddagen er der "fri skydning" til kl. 16:30, hvorefter vi begiver os hjemad.

Prisen på frokost er SEK. 275,- og banelejen er SEK. 350,- pr. person. Hertil kommer SEK. 4,- pr. patron inkl. duer.

Alle patroner skal købes på banen.

Priserne på undervisning er afhængig af antal skytter pr. instruktør, men ligger på SEK. 400,- til SEK. 700,- pr. time.

Tilmelding senest d. 1. september 2017 på allerod@allerodjagt.dk.

NB: Husk af deklarere våben på www.tullwerket.se før afrejsen og efter hjemkomst.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/