Allerød Jagtforening afholder kursus i transport af ammunition:

Torsdag d. 8. november 2018, kl. 16-22 i Vestrehus på Mørkebakkevej 1 i Allerød.

Der er plads til 16 deltagere, og tilmelding er derfor nødvendig.

Pladserne koster kr. 550,-, der dækker kursusafgiften samt mad og drikke.

Tilmelding på: allerod@allerodjagt.dk. Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.

  

Som privatperson må man i dag kun transportere ammunition, der er pakket til detailsalg og beregnet til personligt brug.

Kurset giver tilladelse til transport af ammunition for andre eller for foreninger, da man så er omfattet sf transportreglerne for erhverv.

Kurset er afstemt i henhold til gældende lovgivning og indeholder bl.a. følgende emner:

Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen 

 • Ansvar 
 • Identifikation af farligt gods 
 • Undtagelser og frimængder 
 • Transportdokumentation samt øvrig krævet dokumentation 
 • Emballering og sammenpakning 
 • Afmærkning og påskrifter 
 • Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m. 
 • Forholdsregler ved uheld og hændelser 
 • Sikring af farligt gods 
 • Specielt fokus på transport af ammunition 
 • Afsluttende prøve - udstedelse af uddannelsesbevis 

 

Hilsen

Bestyrelsen

Allerød Jagtforening

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/