Kære medlemmer.

I indbydes hermed til klubaften i vores lokaler på Vestrehus, Mørkebakkevej 1, Allerød.

Claus Christensen fra Allerød Jagtforening kommer og fortæller os om sine mange oplevelser og ture til Sydafrika.

Vi byder samtidigt på kaffe og kage.

Tag endelig alle de gode historier med, tøj og udstyr til køb/salg/bytte samt - naturligvis - ting til pral.

 

Hilsen

Bestyrelsen, Allerød Jagtforening

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/