Der afholdes det årlige Jægerråd i Allerød.

Mødet afholdes den 9. januar 2018, kl. 19:00 i Vestrehus (i Skovløberhuset), Mørkebakkevej 1 Allerød.

Nedenstående dagsorden er i henhold til vedtægter og er udsendt i bladet "Jæger".

1.          Valg af dirigent.

2.          Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke 2017.

3.          Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.          Valg af formand.

5.          Valg af Grønne råds repræsentant.

6.          Orientering om bestyrelsens sammensætning.

7.          Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.

8.          Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.

9.          Indkomne forslag.

10.       Eventuelt.

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/