Åbning af flugtskydebanen v/Sjælsø lørdag 24. juni kl.09:00

Kære medlemmer,

Vi er nu så langt fremme i processen med at genopbygge flugtskydebanen, at vi glæder os til at byde Jer velkommen

Lørdag 24. juni kl.09:00 til 13:00

Foruden Lørdag d. 24. juni kl 9:00-13:00, vil der være én skydedag mere som bliver tirsdag d. 27. juni kl.16:00-20:00.

Herefter lukkes banen for sommerferie i juli måned.

Vi åbner igen tirsdag 1. august 2017. Du finder skydetider efter sommerferien på vores hjemmeside www.hooj.dk

Vi planlægger en mere formel åbning af flugtskydebanen med forskellige aktiviteter for børn, unge og voksne efter sommerferien. Nærmere om dette senere.

Dog har vi 24. juni et lille program for dagen.

09:00 Gratis rundstykker, te og kaffe til de morgenfriske

09:30 Velkommen ved formand Peter Windfeld

09:40 Salg af skydekort/patroner samt skydning

09:40 Nordsjællands Jagt udstiller fine Beretta våben man kan afprøve på skydebanen

12:00 Vi griller Hotdogs og pølser til rimelige priser

12:00 Sidste skydekort sælges

13:00 Al skydning indstilles

Sikkerhed er vores højeste prioritet. Du har derfor et medansvar for at sætte dig ind i sikkerheds-og ordensregler på flugtskydebanen så vi alle deltager i sikker skydning samt at vi kan beholde vores godkendelse af skydebanen. Husk derfor følgende:

  • At vores skydetider strengt overholdes
  • At du bærer sikkerhedsbriller og høreværn på skydeområdet
  • At du udviser sikker våbenhåndtering
  • At du kun anvender den ammunition der må benyttes på skydebanen. 24 gr/str.7-9/stålhagl
  • At du altid medbringer dit jagttegn
  • At du aldrig er påvirket af alkohol
  • At du altid følger skydeinstruktørens anvisninger. Disse bærer veste.
  • At du spørger vores skydeinstruktører hvis du er i tvivl

De bedste hilsner med ønske om god sommer til alle,

Bestyrelsen

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/