Velkommen til Allerød Jagtforening  Facebook_logo.png

                                                                           Vesterhus_Tilpasset.jpg

Allerød Jagtforening er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund. Vi afholder og koordinerer hvert år en række skydninger, klubaftner og kurser, både i lokalforeningsregi og i samarbejde med andre lokalforeninger og med Danmarks Jægerforbund.

Derudover bistår vi Allerød Kommune, og borgere i kommunen med regulering af skadevoldende vildt.

Vi er en forening, hvor bæredygtig jagt samt natur- og vildtpleje er i højsædet. Det er vigtigt, at skabe gode levevilkår for vildtbestanden - både for bedre betingelser for vildtet, men også for, at vi kan få en sund forståelse for naturens ressourcer, og hvordan vi som jægere kan udnytte dem med respekt. Uden natur, ingen jagt.

Værktøjerne er respekt for naturen, vildtet og jagtetiske principper, og at vi som jægere og forening arbejder systematisk for forbedring af naturen samt mark-, træk- og hjortevildtet.

På hjemmesiden kan du se aktiviteter og nyheder, der er relateret til Allerød Jagtforening, og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker supplerende information.
 
Med venlig jagthilsen
 
Bestyrelsen

 

Lokale arrangementer

25.05.2022
Det er tid til et kredsmesterskab for bueskytterne i kreds 6-7. I år afholder vi arrangementet på Gunderslevholm. Samtidig afholder kreds 8 Det Gyldne Slip.

Lokale nyheder

29. aug. 2022
Dagsorden for Allerød Jægerråd årsmøde den 11/1-23 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet´s virke 2022 3. Valg af formand 4. Valg af G…
24. aug. 2021
1. Velkomst 2. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling dvs at vi først skal godken…
29. aug. 2022
1. Velkomst 2. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 4. Fremlæ…
24. aug. 2021
Dagsorden for Allerød Jægerråd årsmøde den 12/1-2022 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet´s virke 2021 3. Valg af formand 4. Valg af…
16. sep. 2019
Dagsorden for Allerød Jægerråd årsmøde den 12/5-2021 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet´s virke 2020 3. Valg af formand 4. Valg af…

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/