Velkommen til Allerød Jagtforening  Facebook_logo.png

Vesterhus_Tilpasset.jpg

Allerød Jagtforening er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund. Vi afholder og koordinerer hvert år en række skydninger, klubaftner og kurser, både i lokalforeningsregi og i samarbejde med andre lokalforeninger og med Danmarks Jægerforbund.

Derudover bistår vi Allerød Kommune, og borgere i kommunen med regulering af skadevoldende vildt.

Vi er en forening, hvor bæredygtig jagt samt natur- og vildtpleje er i højsædet. Det er vigtigt, at skabe gode levevilkår for vildtbestanden - både for bedre betingelser for vildtet, men også for, at vi kan få en sund forståelse for naturens ressourcer, og hvordan vi som jægere kan udnytte dem med respekt. Uden natur, ingen jagt.

Værktøjerne er respekt for naturen, vildtet og jagtetiske principper, og at vi som jægere og forening arbejder systematisk for forbedring af naturen samt mark-, træk- og hjortevildtet.

På hjemmesiden kan du se aktiviteter og nyheder, der er relateret til Allerød Jagtforening, og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker supplerende information.
 
Med venlig jagthilsen
 
Bestyrelsen

 


Allerød Jagtforening - CVR:  35945474 - www.allerodjagt.dk.

co/ Formand Arne Riis - Mail: allerod@allerodjagt.dk